Mailing liste Matice hrvatske

Mailing liste konfigurirane su kao jednosmjerne liste, odnosno služe kako bi se članovima omogućilo primanje priopćenja u vezi događanja, novih izdanja Matice hrvatske i akcija prodaje.

Slanje e-mailova na mailing liste je vrlo jednostavno. Dovoljno je poslati e-mail na adresu pozivnica@matica.hr i on će se automatski proslijediti svim članovima liste.

Prijavljivanje i odjavljivanje

Softver koji se koristi za upravljanje mailing listom omogućuje svakom korisniku da se samostalno prijavi i odjavi s liste.

Da bi se prijavio treba poslati e-mail (bilo kakvog sadržaja, može i prazan) na adresu [ime_liste]-subscribe@matica.hr, a da bi se odjavio šalje e-mail na [ime_liste]-unsubscribe@matica.hr.

Moguće je odjednom pretplatiti i više korisnika, a u tom slučaju potrebno je popis e-mail adresa poslati u običnom tekstualnom obliku na adresu administratora liste (pozivnica-owner@matica.hr).

Tablični prikaz postojećih mailing lista s pripadajućim adresama

Ime listeAdresa na koju se šaljeAdresa za prijavuAdresa za odjavuAdresa administratora liste
Pozivnicapozivnica@matica.hrpozivnica-subscribe@matica.hrpozivnica-unsubscribe@matica.hrpozivnica-owner@matica.hr